KIẾN TRÚC SƯ:

LƯ TRẤN TOÀN.

kien-truc-su-lu-tran-toan

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP.

   Họ và tên: LƯ TRẤN TOÀN.

   Chức danh: PHÓ GIÁM ĐỐC .

   Trình độ: ĐẠI HỌC.

   Kinh nghiệm: 11 NĂM TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH.

   Chuyên ngành: KIẾN TRÚC.

   Công việc thực hiện chính: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ.

Call Now Button
error: Content is protected !!