GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: 

NGUYỄN HOÀNG ANH.

GIAM-DOC-NGUYEN-HOANG-ANH

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP.

   Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH.

   Chức danh: GIÁM ĐỐC.

   Trình độ: ĐẠI HỌC.

   Kinh nghiệm: 12 NĂM THỰC HIỆN BIỆN PHÁP VÀ THI CÔNG.

   Chuyên ngành: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.

   Công việc thực hiện chính: ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY

Call Now Button
error: Content is protected !!