ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NHÂN VIÊN XÂY DỰNG UY TÍN – XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP

nhan-su-4news

5 thành viên hội đồng quản trị 4NEWS Group.

nhan-su-4news
nhan-su-4news

Tập thể cán bộ nhân viên 4NEWS Group.

CÁC THÀNH VIÊN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH: 

NGUYỄN HOÀNG ANH.

GIAM-DOC-NGUYEN-HOANG-ANH

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP.

   Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG ANH.

   Chức danh: GIÁM ĐỐC.

   Trình độ: ĐẠI HỌC.

   Kinh nghiệm: 12 NĂM THỰC HIỆN BIỆN PHÁP VÀ THI CÔNG.

   Chuyên ngành: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.

   Công việc thực hiện chính: ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CÔNG TY

KIẾN TRÚC SƯ:

LƯ TRẤN TOÀN.

kien-truc-su-lu-tran-toan

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP.

   Họ và tên: LƯ TRẤN TOÀN.

   Chức danh: PHÓ GIÁM ĐỐC .

   Trình độ: ĐẠI HỌC.

   Kinh nghiệm: 11 NĂM TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH.

   Chuyên ngành: KIẾN TRÚC.

   Công việc thực hiện chính: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ.

KỸ SƯ:

NGUYỄN ĐOÀN ANH KIỆT.

ky-su-nguyen-doan-anh-kiet

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP.

   Họ và tên: NGUYỄN ĐOÀN ANH KIỆT.

   Chức danh: KỸ SƯ THIẾT KẾ KẾT CẤU.

   Trình độ: ĐẠI HỌC.

   Kinh nghiệm: 12 NĂM THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG.

   Chuyên ngành: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.

   Công việc thực hiện chính: THIẾT KẾ KẾT CẤU – GIÁM SÁT QUY TRÌNH THI CÔNG.

KỸ SƯ:

TRÌNH HỮU THÀNH.

TRINH-HUU-THANH

GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CẤP CAO CỦA XAYDUNGUYTIN.COM.VN

THUỘC 4NEWS GROUP.

   Họ và tên: TRÌNH HỮU THÀNH.

   Chức danh: KỸ SƯ – CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KẾT CẤU.

   Trình độ: ĐẠI HỌC.

   Kinh nghiệm: 12 NĂM TRONG THIẾT KẾ KẾT CẤU VÀ XỬ LÝ THI CÔNG THỰC TẾ.

   Chuyên ngành: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.

   Công việc thực hiện chính: KẾT CẤU  DỰ TOÁN – LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG.

Call Now Button
error: Content is protected !!